MLADI ZA MLADE / PRVI PUT GLASAŠ - Septembar - Decembar 2011

Ponedjeljak, 12 Prosinac 2011 16:28
Ispis

MLADI ZA MLADE / PRVI PUT GLASAŠ

Mladi za mlade Udruženje izbornih zvaničnika u Bosni i Hercegovini (UIZBiH), implementiralo je projekat „Mladi za mlade / Prvi put glasaš“ u tri faze i to od jula 2010 do decembra 2011. godine, prva faza, od aprila do maja 2011. godine, druga faza i treća faza od septembra do decembra 2011. Godine, zahvaljujući sredstvima Vijeća Evrope. Cilj projekta bio je da se poveća interes mladih ljudi za izbore i politički život u Bosni i Hercegovini.

U sklopu ovog projekta odštampano je 30 000 brošura i održano 240 radionica u 132 srednje škole u Federaciji BiH i Republici Srpskoj kako bi se što više mladih ljudi animiralo da izađe na izbore. Radionicama je prisustvovalo 7927 učenika srednjih škola.

Projekat „Prvi put glasaš“ je dobro osmišljen i potreban na ovim prostorima. U Bosni i Hercegovini je generalni problem indiferentnost  prema političkom i društvenom životu zemlje, i taj problem je posebno izražen među mlađom populacijom. U prilog ovome govori i činjenica da smo na većini predavanja mogli čuti izjave poput: „Neću izaći na izbore jer ne mogu ništa promjeniti“, „Sve su to lopovi i kriminalci“, „Svaki put su isti ljudi na izbornim listama“, itd. , te činjenica da političke partije u toku izbornih kampanja, zbog slabog izlaska mladih na izbore, iste spominju veoma rijetko. Zbog svega ovoga snažno vjerujemo da ovaj projekat treba da se nastavi i u budućnosti.

Vjerujemo da se u nastavku projekta posebna pažnja treba posvetiti boljoj edukaciji samih predavača, koji su nesumnjivo stručnjaci u ovoj oblasti, ali kod kojih je, u pojedinim slučajevima,  vidljiv nedostatak iskustva u radu sa djecom tako da su se neka predavanja svodila uglavnom na teoretsko iznošenje teme koja je predmet predavanja. Mišljenja smo da je u narednom periodu neophodno staviti veći akcenat na interaktivni rad sa djecom i dati im mogućnost da se u potpunosti uključe u radionicu. Nerijetko se događalo da na kraju predavanja učenici nisu imali vremena da potraže odgovore na pitanja koja su ih interesovala jer je školski čas u potpunosti bio iskorišten za samo predavanje, tako da su se neka predavanja pretvorila u „obuku biračkih odbora“. Stoga smatramo da u nastavku projekta veći akcenat treba staviti na teme koje motivišu mlade ljude da se uključe u izborni proces i društveni život i da izbore vide kao šansu da naprave bolje društvo za sebe i svoje okruženje.

Ažurirano ( Srijeda, 21 Prosinac 2011 13:41 )