Home Novosti

Novosti

MLADI ZA MLADE / PRVI PUT GLASAŠ

E-mail Ispis PDF
There are no translations available.

MLADI ZA MLADE / PRVI PUT GLASAŠ
(rezultati konkursa)

Udruženje izbornih zvaničnika u BiH (UIZBIH) je objavilo konkurs/natječaj za najbolji likovni rad i slogan, te najbolji pisani rad na temu ”Zašto izaći na izbore i glasati?” na kojem su mogli učestvovati svi mladi ljudi od 14 do 20 godina iz cijele Bosne i Hercegovine.

Pobjednici konkursa za najbolji likovni rad i slogan su:

I mjesto (laptop): Tatjana Grabovac, 14 godina, Teslić
II mjesto (digitalna kamera): NVO Altruista “Svjetlo”, Sarajevo
III mjesto (MP4 player) : Nikolina Nikodinović, 18 godina, Kneževo

Pobjednici konkursa za najbolji pisani rad su:

I mjesto (laptop): Adnan Subašić, 18 godina, Sarajevo
II mjesto (IPod): Ana Čondrić, 18 godina, Livno 
III mjesto (MP4 player): Darko Rikić, 19 godina, Bijeljina

Ovaj konkurs je imao za cilj:
- da se mladi ljudi stimulišu da izađu na izbore
- da se pruži podrška idejama mladih osoba
- te da se promovira stvaralaštvo mladih i stvori ambijent za veći uticaj mladih na zbivanja u društvu.

Deset najboljih pisanih radova sa imenima autora su objavljena u brošuri koja će se štampati u 30 000 primjeraka i dijeliti u svim srednjim školama Bosne i Hercegovine, zajedno sa tri najbolja likovna rada i slogana koja su pretočena u postere.

Svečana dodjela nagrada će biti organizovana u utorak, 07. septembra 2010. godine u 12.00 sati, u hotelu „Saray“, Sarajevo, kojoj će osim predstavnika Udruženja izbornih zvaničnika u BiH, prisustvovati i pobjednici na konkursu, te predstavnici Vijeća Evrope. U isto vrijeme će se održati i press konferencija.

Vijeće Evrope finansijski je podržalo projekat “Prvi put glasaš” u okviru kojeg je i objavljen javni konkurs.

Sekretarijat Udruženja izbornih zvaničnika u Bosni i Hercegovini
Muse Ćazima Ćatića 12, Sarajevo
Tel: 033/ 476 880, Fax: 033/ 476 887
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Web: www.aeobih.com.ba 

 

KomisijaKomisija1komisija3

Ažurirano ( Srijeda, 29 Prosinac 2010 13:32 )
 

JAVNI KONKURS

E-mail Ispis PDF
There are no translations available.

Udruženje izbornih zvaničnika u BiH (UIZBiH) u kooperaciji sa Vijećem Evrope (www.coe.int), raspisuje konkurs/natječaj za izbor:

1. najboljeg likovnog rada sa sloganom na temu: Povećajmo učešće mladih na izborima 03.10.2010.godine.

2. najboljeg pisanog rada na temu: „Zašto izaći na izbore i glasati?”

Konkurs/natječaj ima za cilj promociju učešća mladih ljudi na izborima i objavljuje se u okviru aktivnosti projekta “First Time Voter (Glasaš prvi put)” koje finansira Vijeće Evrope sa ciljem da se
- mladi ljudi stimulišu da izađu na izbore
- pruži podrška idejama mladih osoba
- te promovira stvaralaštvo mladih i stvori ambijent za veći uticaj mladih na zbivanja u društvu.

JAVNI KONKURS / NATJEČAJ

1. Za najbolji likovni rad i slogan

2. Za najbolji pisani rad

Pravo učešća na konkursu/natječaju imaju svi mladi ljudi u dobi od 14-20 godine iz cijele BiH.

Tema:
1. Povećajmo učešće mladih na izborima 03.10.2010.godine
2. Zašto izaći na izbore i glasati?

Tematika likovnog rada sa adekvatnim sloganom (1), te pisanog rada (2) ima za cilj povećanje učešća mladih na izborima, koji će se održati 03. oktobra, 2010. godine. Tehnika izrade radova nije uvjetovana tako da će se svaki vid likovnog izražavanja prihvatiti, a prvonagrađeni rad i slogan će biti pretočeni u poster koji će sa imenom autora biti odštampan i distribuiran u srednjim školama širom BiH.

Deset najboljih pisanih radova sa imenima autora će biti objavljeni u brošuri koja će se štampati u 30 000 primjeraka i dijeliti u svim srednjim školama Bosne i Hercegovine.

Krajnji rok za slanje radova:
je do 05. avgusta, 2010. godine. Radovi će se razmatrati u roku od deset dana od datuma isteka roka za prijem radova.

Način prikupljanja radova:
Učesnici konkursa će svoje radove slati na adresu:

UDRUŽENJE IZBORNIH ZVANIČNIKA U BIH
MUSE ĆAZIMA ĆATIĆA 12, 71 000 SARAJEVO

u zatvorenoj koverti ili na cd-u, zavisno od vrste rada i tehnike, sa naznakom
1. “za najbolji likovni rad i slogan”
2. „za najbolji pisani rad”.
Na poleđini koverte obavezno navesti adresu i kontakt autora.

Nagrade za najbolji likovni rad i slogan:
1. mjesto: Kompjuter (laptop)
2. mjesto: digitalna kamera
3. mjesto: MP4

Nagrade za najbolji pisani rad:
1. mjesto: Kompjuter (laptop)
2. mjesto: Apple iPod
3. mjesto: MP4

Dodjela nagrada:
U septembru, neposredno pred Opće izbore u BiH, biće upriličena javna dodjela nagrada na press konferenciji, te će imena dobitnika biti objavljena u novinama.

Stručni žiri konkursa / natječaja:
Primljeni radovi će biti klasificirani od strane stručne komisije, koja će se sastojati od pet članova: dva predstavnika Centralne Izborne Komisije BiH, jedan predstavnik sa Akademije likovnih umjetnosti, predstavnik Vijeća Evrope i predstavnik Udruženja izbornih zvaničnika u BiH. Imena članova komisije će biti objavljena na web stranici UIZBiH nakon 20. avgusta, 2010. godine.

Prava i obaveze organizatora i autora nagrađenih radova:
Učešće u ovom konkursu/natječaju podrazumijeva da su autori radova i njihovi roditelji saglasni da će se nagrađeni radovi moći koristiti u promotivnim akcijama Centralne izborne komisije BiH, Vijeća Evrope i Udruženja izbornih zvaničnika u BiH, koje imaju za cilj povećanje odaziva mladih ljudi na izborima i dio su projekta “Glasaš prvi put” koji finansira Vijeće Evrope.

Napomena:

Sve dodatne informacije u vezi sa konkursom/natječajem mogu se dobiti na adresi:
Udruženje izbornih zvaničnika u BiH
Muse Ćazima Ćatića 12, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 33 476 880
Fax: + 387 33 476 887
www.aeobih.com.ba

Ažurirano ( Srijeda, 29 Prosinac 2010 13:27 )
 

PROGRAM UNAPREĐENJA IMPLEMENTACIJE IZBORNIH ZAKONA U BOSNI I HERCEGOVINI

E-mail Ispis PDF

Udruženje izbornih zvaničnika u Bosni i Hercegovini (UIZBiH), započelo je u oktobru 2009. godine implementaciju projekta pod nazivom „Program unapređenja implementacije izbornih zakona u Bosni i Hercegovini“.

Cilj projekta je unaprijediti implementaciju Zakona o sukobu interesa i Zakona o finansiranju političkih stranaka kroz obuku onih na koje se ovi zakoni direktno odnose, kao i kroz podizanje javne i medijske svijesti o odredbama zakona i modalitetima njihove primjene.

Ovaj projekat se implementira u skladu sa sporazumom sa Organizacijom za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE), Misija u Bosni i Hercegovini, a zahvaljujući sredstvima Američke Agencije za međunarodni razvoj (USAID).

 

Ažurirano ( Četvrtak, 15 Srpanj 2010 14:00 ) Više...
 

Deset godina rada Udruženja izbornih dužnosnika u Bosni i Hercegovini

E-mail Ispis PDF
Udruženje izbornih dužnosnika u Bosni i Hercegovini (UIDBIH) 12. 11. 2009. godine je obilježilo deset godina rada u hotelu "Ero", u Mostaru.

Misija UIDBiH je osiguranje neovisnog foruma za razmjenu informacija između izbornih dužnosnika te doprinosa u unapređenju procesa demokratije u BiH, provođenja fer i slobodnih izbora i izgradnji povjerenja javnosti u izborni proces.

Ažurirano ( Četvrtak, 15 Srpanj 2010 13:15 ) Više...
 

Projekat: Povećanje učešća građana sa invaliditetom na izborima kroz poboljšanje zakonskih akata i pristupa biračkim mjestima

E-mail Ispis PDF

Projekat "Povećanje učešća građana sa invaliditetom na izborima kroz poboljšanje zakonskih akata i pristupa biračkim mjestima", implementira Udruženje izbornih zvaničnika u BiH (UIZBiH) u saradnji sa Vijećem organizacija osoba sa invaliditetom Federacije BiH, Koordinacionim odborom invalida Republike Srpske, Koalicijom organizacija osoba sa invaliditetom kantona Sarajevo, Centralnom izbornom komisijom BiH (CIK BiH), i Fondacijom Global Kontakt (FGK).

Ažurirano ( Četvrtak, 15 Srpanj 2010 13:21 ) Više...
 

Nova knjiga dr. Suada Arnautovića „Političko predstavljanje i izborni sistemi u BiH u XX stoljeću"

E-mail Ispis PDF
Zadovoljstvo nam je da Vas obavjestimo da je upravo iz štampe izašla nova knjiga dr Suada Arnautovića pod naslovom „Političko predstavljanje i izborni sistemi u BiH u XX stoljeću". Knjiga je napisana na 768 stranica i sadrži 106 tabela, 5 grafikona, 14 šema, 7 diagrama, 9 formula za preračunavanje glasova u mandate, 27 karata, 24 slike, 6 priloga i 808 citata.
 
O ovom izuzetno vrijednom djelu recenzenti knjige su, između ostalog, napisali slijedeće:
 
Dr Vladimir Goati (Beograd, Srbija): „U ovom tekstu Suad Arnautović je na, osnovu bogate istoriografske građe i saznanja (pretpostavljam, malo poznatih i 'posvećenoj publici'), ponudio izuzetno zanimljiv političko-pravni uvid u instituciju političkog pretstavništva i izbora u BiH u dijahroničnoj perspektivi. Reč je o tekstu u kojem je autor, pored akribije, demonstrirao zavidnu sposobnost sinteze i lep stil. "
 
Prof.dr.sc. Mirjana Kasapović, Sveučilište u Zagrebu (Hrvatska): „...Dr. Suad Arnautović napisao je pionirsku politološku studiju o razvoju političkog predstavništva i izbornih sustava u Bosni i Hercegovini. Riječ je o vrlo opsežnom i iscrpnom radu, koji je iziskivao mnogo istraživačkog posla."
 
Doc. dr Alenka Krašovec Univerzitet u Ljubljani (Slovenija): „...Mislim da će knjiga Suada Arnautovića zbog korektne teorijske utemeljenosti i prikazivanja (stvarnih i mogućih) učinaka izbornih sistema na političko predstavljanje u Bosni i Hercegovini biti predmet velike pažnje i interesa kako domaće, tako i inostrane javnosti (posebno sa područja bivše Jugoslavije). U svakom slučaju Knjiga ima potencijala da pobudi pažnju kako znanstvenog i stručnog, tako i šireg čitalaštva. "

Ažurirano ( Petak, 29 Siječanj 2010 13:59 )
 

Trening za Zastupnički dom PS BiH

E-mail Ispis PDF
20. marta 2007. godine u zgradi Zajednickih institucija BiH održan je prvi od 17 treninga koji se u okviru projekta „Odgovorna vlast u BiH“ planiraju za izabrane zvanicnike na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou.
Ažurirano ( Subota, 28 Veljača 2009 00:41 ) Više...
 

Svjetski dan izbora

E-mail Ispis PDF
01. februara 2007. godine, Udruženje izbornih zvanicnika u BiH u saradnji sa Centralnom izbornom komisijom BiH je proslavilo Svjetski dan izbora. Tom prilikom na svecanoj sjednici prisutnima se obratila gospoda Mejrema Pašic, potpredsjednica UIZBiH-a.
Ažurirano ( Subota, 28 Veljača 2009 00:33 )
 

"Novac i izbori" u Srbiji

E-mail Ispis PDF
Udruženje izbornih zvaničnika u Bosni i Hercegovini (UIZBiH) će implementirati projekat pod nazivom “Novac i izbori” u Srbiji u periodu od novembra 2006. godine do kraja jula 2007. godine.
 
Ovaj devetomjesečni projekat ima za cilj da podstakne regionalnu saradnju i razmjenu najboljih primjera iz prakse u Srbiji i Bosni i Hercegovini kako bi se efikasnije odgovorilo na uobičajene izazove političke korupcije.
Ažurirano ( Subota, 28 Veljača 2009 00:40 ) Više...
 

Odgovorna vlast u Bosni i Hercegovini

E-mail Ispis PDF
Udruženje izbornih zvaničnika u Bosni i Hercegovini (UIZBiH) će implementirati projekat „Odgovorna vlast u Bosni i Hercegovini“ u periodu od 1. novembra, 2006 do 31. oktobra, 2007. Glavni cilj ovog projekta je da se promovira odgovornost izabranih zvaničnika, izvršnih nositelja vlasti, savjetnika i njihove odgovornosti da služe javnosti ispred svojih privatnih interesa. Ovaj projekat će takođe doprinijeti podizanju generalne svijesti u građanima i predstavnicima medija da bolje koriste svoja prava i obaveze.
Ažurirano ( Subota, 28 Veljača 2009 00:40 ) Više...
 
Stranica 2 od 2

Informacije o članstvu

Konferencije

Podrška UIZBiH