Home Novosti JAVNI KONKURS

JAVNI KONKURS

E-mail Ispis PDF
There are no translations available.

Udruženje izbornih zvaničnika u BiH (UIZBiH) u kooperaciji sa Vijećem Evrope (www.coe.int), raspisuje konkurs/natječaj za izbor:

1. najboljeg likovnog rada sa sloganom na temu: Povećajmo učešće mladih na izborima 03.10.2010.godine.

2. najboljeg pisanog rada na temu: „Zašto izaći na izbore i glasati?”

Konkurs/natječaj ima za cilj promociju učešća mladih ljudi na izborima i objavljuje se u okviru aktivnosti projekta “First Time Voter (Glasaš prvi put)” koje finansira Vijeće Evrope sa ciljem da se
- mladi ljudi stimulišu da izađu na izbore
- pruži podrška idejama mladih osoba
- te promovira stvaralaštvo mladih i stvori ambijent za veći uticaj mladih na zbivanja u društvu.

JAVNI KONKURS / NATJEČAJ

1. Za najbolji likovni rad i slogan

2. Za najbolji pisani rad

Pravo učešća na konkursu/natječaju imaju svi mladi ljudi u dobi od 14-20 godine iz cijele BiH.

Tema:
1. Povećajmo učešće mladih na izborima 03.10.2010.godine
2. Zašto izaći na izbore i glasati?

Tematika likovnog rada sa adekvatnim sloganom (1), te pisanog rada (2) ima za cilj povećanje učešća mladih na izborima, koji će se održati 03. oktobra, 2010. godine. Tehnika izrade radova nije uvjetovana tako da će se svaki vid likovnog izražavanja prihvatiti, a prvonagrađeni rad i slogan će biti pretočeni u poster koji će sa imenom autora biti odštampan i distribuiran u srednjim školama širom BiH.

Deset najboljih pisanih radova sa imenima autora će biti objavljeni u brošuri koja će se štampati u 30 000 primjeraka i dijeliti u svim srednjim školama Bosne i Hercegovine.

Krajnji rok za slanje radova:
je do 05. avgusta, 2010. godine. Radovi će se razmatrati u roku od deset dana od datuma isteka roka za prijem radova.

Način prikupljanja radova:
Učesnici konkursa će svoje radove slati na adresu:

UDRUŽENJE IZBORNIH ZVANIČNIKA U BIH
MUSE ĆAZIMA ĆATIĆA 12, 71 000 SARAJEVO

u zatvorenoj koverti ili na cd-u, zavisno od vrste rada i tehnike, sa naznakom
1. “za najbolji likovni rad i slogan”
2. „za najbolji pisani rad”.
Na poleđini koverte obavezno navesti adresu i kontakt autora.

Nagrade za najbolji likovni rad i slogan:
1. mjesto: Kompjuter (laptop)
2. mjesto: digitalna kamera
3. mjesto: MP4

Nagrade za najbolji pisani rad:
1. mjesto: Kompjuter (laptop)
2. mjesto: Apple iPod
3. mjesto: MP4

Dodjela nagrada:
U septembru, neposredno pred Opće izbore u BiH, biće upriličena javna dodjela nagrada na press konferenciji, te će imena dobitnika biti objavljena u novinama.

Stručni žiri konkursa / natječaja:
Primljeni radovi će biti klasificirani od strane stručne komisije, koja će se sastojati od pet članova: dva predstavnika Centralne Izborne Komisije BiH, jedan predstavnik sa Akademije likovnih umjetnosti, predstavnik Vijeća Evrope i predstavnik Udruženja izbornih zvaničnika u BiH. Imena članova komisije će biti objavljena na web stranici UIZBiH nakon 20. avgusta, 2010. godine.

Prava i obaveze organizatora i autora nagrađenih radova:
Učešće u ovom konkursu/natječaju podrazumijeva da su autori radova i njihovi roditelji saglasni da će se nagrađeni radovi moći koristiti u promotivnim akcijama Centralne izborne komisije BiH, Vijeća Evrope i Udruženja izbornih zvaničnika u BiH, koje imaju za cilj povećanje odaziva mladih ljudi na izborima i dio su projekta “Glasaš prvi put” koji finansira Vijeće Evrope.

Napomena:

Sve dodatne informacije u vezi sa konkursom/natječajem mogu se dobiti na adresi:
Udruženje izbornih zvaničnika u BiH
Muse Ćazima Ćatića 12, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 33 476 880
Fax: + 387 33 476 887
www.aeobih.com.ba

Ažurirano ( Srijeda, 29 Prosinac 2010 13:27 )  

Informacije o članstvu

Konferencije

Podrška UIZBiH