Home What's new Projekat: Povećanje učešća građana sa invaliditetom na izborima kroz poboljšanje zakonskih akata i pristupa biračkim mjestima

Projekat: Povećanje učešća građana sa invaliditetom na izborima kroz poboljšanje zakonskih akata i pristupa biračkim mjestima

E-mail Print PDF

Projekat "Povećanje učešća građana sa invaliditetom na izborima kroz poboljšanje zakonskih akata i pristupa biračkim mjestima", implementira Udruženje izbornih zvaničnika u BiH (UIZBiH) u saradnji sa Vijećem organizacija osoba sa invaliditetom Federacije BiH, Koordinacionim odborom invalida Republike Srpske, Koalicijom organizacija osoba sa invaliditetom kantona Sarajevo, Centralnom izbornom komisijom BiH (CIK BiH), i Fondacijom Global Kontakt (FGK).

Opći cilj projekta je stvaranje uslova za povećanje učešća građana sa invaliditetom u izbornom procesu kroz detaljnu procjenu glasačkih procedura i praksi za osobe sa invaliditetom i definisanje preporuka za izmjene zakonskih i podzakonskih akata, analizu pristupačnosti biračkih mjesta osobama sa invaliditetom i kreiranje preporuka za njihovo poboljšanje; unapređenje pravilnika o glasanju osoba sa invaliditetom i kriterija za selekciju biračkih mjesta na osnovu kriterija pristupačnosti za osobe sa invaliditetom; te povećanje učešća osoba sa invaliditetom u izbornim procesima.

Tokom projekta osobe sa invaliditetom će se informisati o biračkom pravu i načinima ostvarivanja tog prava, o mogućnosti provjere svog biračkog mjesta putem SMS servisa, registriranju za mobilne glasačke timove, mogućnost asistencije na redovnom biračkom mjestu, ili dobijanju biračkog materijala van biračkog mjesta ukoliko je biračko mjesto nepristupačno.

Projekat će se implementirati do kraja oktobra 2010. godine.

Ovaj projekat se implementira zahvaljujući sredstvima Centara Civilnih Inicijativa u Bosni i Hercegovini.

Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije, molimo vas da kontaktirate Zvjezdanu Dragović na telefon +387 33 476 880 ili e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

 

 

Last Updated ( Thursday, 15 July 2010 13:21 )