Home What's new Nova knjiga dr. Suada Arnautovića „Političko predstavljanje i izborni sistemi u BiH u XX stoljeću"

Nova knjiga dr. Suada Arnautovića „Političko predstavljanje i izborni sistemi u BiH u XX stoljeću"

E-mail Print PDF
Zadovoljstvo nam je da Vas obavjestimo da je upravo iz štampe izašla nova knjiga dr Suada Arnautovića pod naslovom „Političko predstavljanje i izborni sistemi u BiH u XX stoljeću". Knjiga je napisana na 768 stranica i sadrži 106 tabela, 5 grafikona, 14 šema, 7 diagrama, 9 formula za preračunavanje glasova u mandate, 27 karata, 24 slike, 6 priloga i 808 citata.
 
O ovom izuzetno vrijednom djelu recenzenti knjige su, između ostalog, napisali slijedeće:
 
Dr Vladimir Goati (Beograd, Srbija): „U ovom tekstu Suad Arnautović je na, osnovu bogate istoriografske građe i saznanja (pretpostavljam, malo poznatih i 'posvećenoj publici'), ponudio izuzetno zanimljiv političko-pravni uvid u instituciju političkog pretstavništva i izbora u BiH u dijahroničnoj perspektivi. Reč je o tekstu u kojem je autor, pored akribije, demonstrirao zavidnu sposobnost sinteze i lep stil. "
 
Prof.dr.sc. Mirjana Kasapović, Sveučilište u Zagrebu (Hrvatska): „...Dr. Suad Arnautović napisao je pionirsku politološku studiju o razvoju političkog predstavništva i izbornih sustava u Bosni i Hercegovini. Riječ je o vrlo opsežnom i iscrpnom radu, koji je iziskivao mnogo istraživačkog posla."
 
Doc. dr Alenka Krašovec Univerzitet u Ljubljani (Slovenija): „...Mislim da će knjiga Suada Arnautovića zbog korektne teorijske utemeljenosti i prikazivanja (stvarnih i mogućih) učinaka izbornih sistema na političko predstavljanje u Bosni i Hercegovini biti predmet velike pažnje i interesa kako domaće, tako i inostrane javnosti (posebno sa područja bivše Jugoslavije). U svakom slučaju Knjiga ima potencijala da pobudi pažnju kako znanstvenog i stručnog, tako i šireg čitalaštva. "

Last Updated ( Friday, 29 January 2010 13:59 )