Home Opis projekata

Opis projekta

E-mail Ispis PDF
Index članka
Opis projekta
Jačanje uloge žena i mladih političkih lidera u Bosni i Hercegovini
Page #
Page #
MLADI ZA MLADE / PRVI PUT GLASAŠ - Septembar - Decenbar 2011
Mladi za mlade / Prvi put glasaš - April-Juli 2011
PROGRAM UNAPREĐENJA IMPLEMENTACIJE IZBORNIH ZAKONA U BOSNI I HERCEGOVINI 2010
“IZBORNI ZAKON I ZAKON O SUKOBU INTERESA – ISKUSTVA I PRAKSA U REGIJI“ 2008
UČITI I ZNATI – ZNAČI POSTOJATI 2008
NOVAC I IZBORI 2007
“IZBORNI ZAKON I ZAKON O SUKOBU INTERESA – ISKUSTVA I PRAKSA U REGIJI“ 2007
TRENING O JAVNIM RASPRAVAMA 2007
NOVAC I IZBORI u SRBIJI 2007
MLADI I POLITIKA 2007
ODGOVORNA VLAST U BOSNI I HERCEGOVINI 2007
Sve Stranice

INFORMACIJE O UDRUŽENJU IZBORNIH ZVANIČNIKA U BiH

Udruženje izbornih zvaničnika (UIZBiH) u Bosni i Hercegovini je formirano u septembru 1999. UIZBiH je osnovano sa ciljem da obezbijedi nezavisan forum u Bosni i Hercegovini za razmjenu informacija između izbornih službenika i da doprinese unaprijeđenju demokratskih izbora i osigura povjerenje javnosti u izborni proces. UIZBiH ima preko 1000 članova, iz sva tri konstitutivna naroda iz svih općina u BiH i uključuju bivše i sadašnje članove izbornih komisija, sudije i istaknute pravnike.

Od svog osnivanja, UIZBiH je uključeno u niz zapaženih aktivnosti. Za opće izbore u novembru 2000.godine UIZBiH je u kooperaciji sa OSCE-om bilo odgovorno za obuku više od 36.000 (trideset šest hiljada) članova biračkih odbora. Osim toga naši članovi su u 50 općina u BiH organizovali programe informisanja i edukacije birača na lokalnom nivou i objašnjavali građanima procedure glasanja. U toku 2001. godine UIZBiH je realizovalo projekat registracije i preregistracije birača koji su na Općim izborima 2000. godine glasali nepotvrđenim glasačkim listićima. U okviru ovog projekta preregistrovano je ili po prvi put registrovano oko 10.000 birača u 25 općina širom Bosne i Hercegovine.

U 2002. godini, UIZBiH je uzelo značajno učešće u pripremama za Opće izbore i angažovalo se na planu edukacije OIK o odredbama Izbornog zakona, edukacije srednjoškolaca o izborima, registracije i preregistracije birača, te obuke biračkih odbora.

Tokom općinskih izbora 2004. godine, i općih izbora 2006. godine, UIZBiH treneri su učestvovali u obuci biračkih odbora, kao i obuci građana, posmatrača nevladinih organizacija i političkih partija o preferencijalnom sistemu glasanja, te izradi priručnika za biračke odbore u saradnji sa Izbornom Komisijom BiH.

Prioritet UIZBiH je i profesionalna edukacija njegovih članova i budućih potencijalnih predsjedavajućih biračkih odbora. Cilj je stvoriti profesionalnu i efikasnu izbornu administraciju. UIZBiH je od 2000.-2002. godine za svoje članove organiziralo tri paralelna kursa. Prvi je Izborni kurs koji je omogućio članovima UIZBiH da prošire svoja znanja o međunarodnim izbornim standardima, karakteristikama različitih izbornih sistema, izborima u BiH i odgovornostima općinskih izbornih komisija. Drugi kurs se odvijao u saradnji sa Kanadskim institutom za mirno rješavanje sporova. Predmet kursa su bile tehnike pregovaranja i tehnike rješavanja sporova. Treći je kurs o javnom nastupu na medijima koji se organizirao u saradnji sa Media Centrom iz Sarajeva. Kroz vlastite kurseve UIZBiH je osigurao osposobljene trenere iz različitih oblasti.

UIZBiH je dio svih aktivnosti vezao za budućnost izborne administracije u BiH, npr. Pravni savjet UIZBiH, čiji članovi su iskusni pravnici nude različita podzakonska rješenja i imaju zadatak da analiziraju izbornu regulativu i predlažu bolja rješenja u vezi sa sadržajem i implikacijama Izbornog zakona BiH.

Međunarodne aktivnosti su također značajne. Delegacije naših članova posmatraju izbore u drugim zemljama, uče o raznim administrativnim modelima, učestvuju na međunarodnim konferencijama i posjećuju slična udruženja izbornih zvaničnika u drugim zemljama.

UIZBIH je takođe razvio edukativne projekte u vezi sa unapređenjem odgovornosti izabranih zvaničnika i jačanjem uloge građana u procesima donošenja odluka, tako da i u toj oblasti posjedujemo značajno iskustvo. Organizirali smo niz treninga u saradnji sa Centralnom izbornom komisijom Bosne i Hercegovine (CIK BiH) u vezi sa edukacijom političkih partija i izabranih zvaničnika o Zakonu o finansiranju političkih partija i Zakonu o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH.

Projekat „Ljudska prava i odgovorna vlast u Bosni i Hercegovini“, UIZBiH je implementirao u toku 2004 – 2005 godine u saradnji sa Međunarodnom Fondacijom za izborne sisteme (IFES Ltd) iz Londona uz finansijsku podršku British Foreign & Commonwealth Office. Cilj projekta bio je uspostavljanje bolje komunikacije između građana i općinskih struktura sa posebnim akcentom na zaštiti osnovnih ljudskih prava kroz edukaciju i trening o ljudskim pravima vezano za procese učešća u javnom životu, te dobro upravljanje, odgovornost i transparentnost u procesima donošenja odluka.

Projekat implementiran u periodu 2004 – 2006 pod nazivom “Javna kampanja i trening o zakonu o sukobu interesa” uz finansijska sredstava od Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), imao je za cilj promovisanje odgovornosti javnih službenika, izvršnih nosioca vlasti, savjetnika i njihove odgovornosti da služe javnosti ispred svojih privatnih interesa. Ovaj projekat je doprinijeo podizanju generalne svijesti građana da bolje koriste svoja prava. Građani su takođe edukovani o potrebi da prate rad predstavnika političkih partija i izabranih zvaničnika, izvršnih organa vlasti i njihovih savjetnika tako što će provoditi zakonske odredbe koje se direktno tiču pitanja korupcije i kriminala u društvu u Bosni i Hercegovini.

Udruženje izbornih zvaničnika u Bosni i Hercegovini (UIZBiH), je u saradnji sa Međunarodnom Fondacijom za izborne sisteme (IFES) realiziralo projekat “Novac i politika”. Implementacija projekta u Bosni i Hercegovini odvijala se na osnovu Memoranduma o razumijevanju koji su potpisali IFES Washington i Izborna komisija Bosne i Hercegovine, a uz tehničku podršku Udruženja izbornih zvaničnika u Bosni i Hercegovini. Cilj projekta bio je uspostavljanje i kreiranje jedinstvene i transparentne baze podataka u vezi sa finansiranjem izbornih aktivnosti pri Sekretarijatu Izborne komisije BiH. U ovom projektu Udruženje je asistiralo Izbornoj komisiji u organizaciji treninga i izrade edukativnog materijala, radi lakšeg korištenja baze podataka koja će finansije oko izbora učiniti transparentnim.

U periodu 2005 - 2006. godine UIZBiH je implementiralo projekat “Povećanje odgovornosti vlasti i promocija i zaštita ljudskih prava u Bosni i Hercegovini” uz finansijsku podršku Evropske komisije. Cilj ovog projekta bio je uspostava bolje komunikacije između građana i općinskih struktura sa posebnim akcentom na zaštiti osnovnih ljudskih prava kroz edukaciju i trening o ljudskim pravima vezano za procese učešća u javnom životu, te dobro upravljanje, odgovornost i transparentnost u procesima donošenja odluka u tri općine BIH: Derventa, Stolac i Maglaj. Implementacijom aktivnosti cilj projekta bio je i poboljšanje uslova života u tri mjesne zajednice u svakoj općini. Da bi se uspostavila sistematična i kontinuirana praksa suradnje među građanima i općinskim strukturama, UIZBIH je pomogao građanima, NVO-ima i predstavnicima lokalnih vlasti da kreiraju strateške planove razvoja za tri mjesne zajednice u svakoj od ove tri općine.

Tokom 2006 -2007 godine UIZBiH je implementiralo projekat pod nazivom “Novac i izbori” u Srbiji. Ovaj devetomjesečni projekat imao je za cilj podsticanje regionalne saradnje i razmjene najboljih primjera iz prakse u Srbiji i Bosni i Hercegovini kako bi se efikasnije odgovorilo na uobičajene izazove političke korupcije. UIZBIH je u saradnji sa Centralnom izbornom komisijom BiH i CeSID-om iz Srbije radio na podizanju svijesti javnosti o pitanjima političkog finansiranja promovišući proceduralne mehanizme koji podržavaju efektivniju primjenu Zakona o finansiranju političkih partija na osnovu iskustva iz BiH, radeći sa medijima i nevladinim organizacijama. Ovaj projekat se implementirao zahvaljujući sredstvima Balkan Trust for Democracy-a.

Projekat pod nazivom „Odgovorna vlast u Bosni i Hercegovini“ je implementiran u periodu od 1. novembra, 2006 do 31. decembra, 2007. Glavni cilj projekta bio je promocija odgovornosti izabranih zvaničnika, nositelja izvršne vlasti, savjetnika i njihove odgovornosti da služe javnosti ispred svojih privatnih interesa. Ovaj projekat je takođe doprinijeo podizanju generalne svijesti u građanima i predstavnicima medija da bolje koriste svoja prava i obaveze. Tokom implementacije projekta, UIZBiH je održalo 24 treninga, dva okrugla stola i konferenciju za zvaničnike izabranih na Općim izborima 01. oktobra, 2006. godine, nevladine organizacije i predstavnike medija. Ovaj projekat se implementirao zahvaljujući sredstvima Britanske ambasade Sarajevo.

Udruženje izbornih zvaničnika u Bosni i Hercegovini (UIZBiH), u saradnji sa partnerima Centri civilnih inicijativa (CCI) i Centrom za promociju civilnog društva (CPCD) implementiralo je projekat pod nazivom “Treninzi o javnim raspravama” u periodu od 1.februara do 31.avgusta, 2007. godine. Glavni ciljevi projekta bili su razvoj kapaciteta civilnog društva da učestvuje u javnim raspravama i bude angažovano u državnom Parlamentu, povećanje javne svijesti o mogućnosti učešća u zakonodavnim procesima i poboljšanje zakonodavnog procesa. Tokom sedam mjeseci implementacije projekta, UIZBiH je održao 8 treninga i 6 javnih tribina. Korisnici projekta su bile organizacije civilnog društva iz sljedećih regija: Banja Luka, Bihać, Tuzla, Brčko, Sarajevo, Livno, Mostar i Trebinje.

Udruženje izbornih zvaničnika u Bosni i Hercegovini (UIZBiH) implementiralo je projekat pod nazivom “Mladi i politika” u periodu od maja do septembra 2007. godine zahvaljujući sredstvima International Republican Institute (IRI). Glavne aktivnosti ovog projekta su bili sastanci mladih u Banja Luci, Sarajevu i Mostaru sa novoizabranim zastupnicima u Predstavničkom domu Parlamenta BiH, Narodnom Skupštinom RS i kantonalnom skupštinom u Mostaru. Oko 300 mladih ljudi iz Sarajeva, Banja Luke i Mostara su imali priliku da se sastane sa zastupnicima na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou i nauči više o angažovanju u politici i radu tri nivoa vlade.

Udruženje izbornih zvaničnika u Bosni i Hercegovini (UIZBiH) implementiralo projekat pod nazivom “Novac i izbori” zahvaljujući sredstvima United Nations Democracy Fund (UNDEF-a), od 01. aprila, 2007 godine do kraja marta 2009. godine. Tokom 24 mjeseca implementacije projekta, održana je edukacija u svim općinama u BiH o važnosti učešća na izborima. Birači su informisani o relevantnim izbornim pravilima, finansijskom izvještavanju političkih partija i pitanjima ravnopravnosti spolova. Ova edukacija je obuhvatila 13 500 građana uključujući mlade, žene, predstavnike političkih partija, nevladinih organizacija i mjesnih zajednica. Tokom treninga su se razvijale vještine i ideje o većem uticaju građana na razvoj javne politike i proces donošenja odluka. Četiri stotine i dvadeset tri (423) treninga su održani u 6 ciklusa u 141 općini.

Udruženje izbornih službenika u Bosni i Hercegovini (UIZBiH), u partnerstvu sa Centrom za slobodne izbore i demokratiju iz Srbije, i GONG-om iz Hrvatske, je implementiralo projekat pod nazivom “Izborni zakon i zakon o sukobu interesa – iskustva i praksa u regiji“ u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji u periodu novembar 2007. – januar 2009. godine. Ovaj projekat imao je za cilj jačanje regionalne saradnje i razmjene iskustava između Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, adresiranjem izbornih zakona i pitanja konflikta interesa u BiH, Srbiji i Hrvatskoj. Tokom projekta su se organizovala četiri regionalna sastanka, kojima su prisustvovali predstavnici državnih institucija koji se bave izbornim zakonima i pitanjima konflikta interesa, kao i predstavnici nevladinih organizacija zemalja učesnica. Ovaj projekat se implementirao zahvaljujući podršci Fonda otvoreno društvo Bosna i Hercegovina.

UIZBiH je u periodu februar - oktobar 2008. godine implementiralo projekat pod nazivom „Učiti i znati – znači postojati“ koji se realizirao u saradnji sa 20 srednjih škola širom BiH zahvaljujući sredstvima National Endowment for Democracy (NED), SAD. Svrha projekta bila je da mladi koji napune 18 godina i steknu biračko pravo budu svjesni da od njih zavisi dinamika i vrsta promjena koje se dešavaju u BiH. Ovaj projekat je uključio po četiri učenika (dva učenika i dvije učenice) trećeg razreda iz deset srednjih škola iz deset općina iz RS (Pale, Foča, Srebrenica, Milići, Prijedor, Prnjavor, Istočno Sarajevo, Nevesinje, Bileća, Bijeljina) i deset općina iz FBIH (Goražde, Ilijaš, Konjic, Žepče, Kakanj, Živinice, Srebrenik, Mostar, Stolac, Travnik), borave u Sarajevu, gdje se za ukupno 80 učenika organizovala predavanja na slijedeće teme: Politički sistem BiH, Izbori u BiH, Ljudska prava i slobode, Demokratizacija odnosa u školi/ Jačanje kapaciteta učeničkih savjeta/ vijeća u školi, Približavanje Evropskoj Uniji, Srednjoročna strategija – borba protiv siromaštva i milenijumski ciljevi, Ravnopravnost polova, značaj Zakona o slobodi pristupa informacijama. Sva predavanja bi organizirao Sekretarijat UIZBIH u saradnji sa institucijama BiH. Osim toga za učenike je bila organizirana posjeta svim nivoima vlasti (jednoj od sarajevskih općina, kantonu Sarajevo, Parlamentu Federacije BiH i Parlamentu BiH), a sve u cilju boljeg razumijevanja nivoa vlasti u BiH i njihovog funkcionisanja.

Od 21. oktobra do 30. novembra 2010. godine UIZBiH implementira projekat pod nazivom “Program unapređenja implementacije zakona vezanih za izbore u Bosni i Hercegovini”. Cilj projekta je edukacija o Zakonu o finansiranju političkih partija i Zakonu o sukobu interesa. Ukupno je predviđeno održavanje 32 treninga za izborne zvaničnike na državnom, kantonalnom, općinskom nivou, te u Brčko distriktu, i 8 treninga za političke partije, NVO i medije. Nakon edukacije, brošure o Zakonu o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH i Zakonu o finansiranju političkih partija će predstaviti nova zakonska rješenja, primjere iz prakse, te prijedloge za daljnje unapređenje zakona i njihove implementacije.
Udruženje izbornih zvaničnika u Bosni i Hercegovini (UIZBiH), započelo je u oktobru 2009. godine implementaciju projekta pod nazivom „Program unapređenja implementacije izbornih zakona u Bosni i Hercegovini“. Cilj projekta bio je unaprijediti implementaciju Zakona o sukobu interesa i Zakona o finansiranju političkih stranaka kroz obuku onih na koje se ovi zakoni direktno odnose, kao i kroz podizanje javne i medijske svijesti o odredbama zakona i modalitetima njihove primjene. Ovaj projekat se implementirao u skladu sa sporazumom sa Organizacijom za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE), Misija u Bosni i Hercegovini, a zahvaljujući sredstvima Američke Agencije za međunarodni razvoj (USAID). Ukupno je održano 32 treninga za izabrane zvaničnike na općinskom, kantonalnom, federalnom i državnom nivou, te 8 treninga za predstavnike nevladinih organizacija i medija. Projekat se implementirao do kraja novembra 2010. godine. U okviru projekta objavljena su publikacije sa komentarima na odredbe gore navedenih zakona i njihovu primjenu. Komentari su napisani na osnovu iskustava Centralne izborne komisije (CIK BiH) i prijedloga od strane učesnika treninga.

Projekat “Povećanje učešća građana sa invaliditetom na izborima kroz poboljšanje zakonskih akata i pristupa biračkim mjestima”, je implementiralo Udruženje izbornih zvaničnika u BiH (UIZBiH) u saradnji sa Vijećem organizacija osoba sa invaliditetom Federacije BiH, Koordinacionim odborom invalida Republike Srpske, Koalicijom organizacija osoba sa invaliditetom kantona Sarajevo, Centralnom izbornom komisijom BiH (CIK BiH), i Fondacijom Global Kontakt (FGK). Opći cilj projekta bio je stvaranje uslova za povećanje učešća građana sa invaliditetom u izbornom procesu kroz detaljnu procjenu glasačkih procedura i praksi za osobe sa invaliditetom i definisanje preporuka za izmjene zakonskih i podzakonskih akata, analizu pristupačnosti biračkih mjesta osobama sa invaliditetom i kreiranje preporuka za njihovo poboljšanje; unapređenje pravilnika o glasanju osoba sa invaliditetom i kriterija za selekciju biračkih mjesta na osnovu kriterija pristupačnosti za osobe sa invaliditetom; te povećanje učešća osoba sa invaliditetom u izbornim procesima. Projekat se implementirao do kraja novembra 2010 zahvaljujući sredstvima Centara Civilnih Inicijativa u Bosni i Hercegovini.

Projekat „Mladi za mlade / Prvi put glasaš“ se implementirao od jula do oktobra 2010. godine. zahvaljujući sredstvima Vijeća Evrope. Cilj projekta bio je povećanje interesa mladih ljudi za izbore i politički život u Bosni i Hercegovini. Glavne aktivnosti projekta bile su javni konkurs/natječaj za izradu postera i slogana za izbore, te pisanog rada koji je imao cilj da motiviše mlade i one koji prvi put glasaju da učestvuju u izbornom procesu, da se pruži podrška idejama mladih osoba, te promovira stvaralaštvo mladih i stvori ambijent za veći uticaj mladih na zbivanja u društvu. Deset najboljih pisanih radova je objavljeno u brošuri, čije korice su činili najbolji likovni rad. 30 000 primjeraka brošure, letaka sa najvažnijim informacijama o izborima, te motivacionih pisama se dijelili svim učenicima završnih razreda srednjih škola u cijeloj Bosni i Hercegovini. Poster sa najboljim likovnim radom i sloganom je štampan u 600 primjeraka i podijeljen svim srednjim školama u BiH. Osim ovih aktivnosti, održano je 160 radionica u 80 srednjih škola u Federaciji BiH i Republici Srpskoj kako bi se što više mladih ljudi animiralo da izađe na izbore. Druga faza ovog projekta se implementirala od marta do juna 2011. godine. Predavanja o izborima su održana u 43 škole u Federaciji BiH i Republici Srpskoj u cilju motivisanja mladih ljudi da aktivno učestvuju u javnom i političkom životu Bosne i Hercegovine. Odštampano je 10 000 primjeraka brošura sa osnovnim informacijama o izborima. Treča faza se implementirala u periodu od septembra do decembra 2011. godine. Predavanja o izborima su održana u 49 škola u Federaciji BiH i Republici Srpskoj, i podjeljeno je dodatnih 10 000 brošura.

UIZBiH je od 2000. godine član Udruženja izbornih službenika centralne i istočne Evrope (ACEEEO, www.aceeeo.org), čiji je cilj doprinos demokratiji i fer izborima u regiji. Udruženje je takođe i član NVO Vijeća u Bosni i Hercegovini od 2001. godine. NVO Vijeće je mreža međunarodnih i lokalnih nevladinih organizacija koje rade na stabilizaciji i razvoju Bosne i Hercegovine. (www.bihngocouncil.ba). 

Informacije o članstvu

Konferencije

Podrška UIZBiH