Home Mandat

Mandat

E-mail Ispis PDF

Svrha Udruženja je:

Osiguranje politički neopredijeljenog foruma u Bosni i Hercegovini koji će služiti za razmjenu informacija između izbornih organa vlasti, kako bi se diskutiralo i radilo na načine koji bi promovirali demokratske, otvorene i transparentne izbore.

Programski ciljevi Udruženja su:

  1. Rad na unapređenju izbornog sistema, praćenje komparativnih izbornih sistema u demokratskim zemljama u svijetu i davanje inicijativa zakonodavnoj vlasti.
  2. Podizanje profesionalizma izbornih zvaničnika radi unapređenja rada na provođenju izbora (edukacija učesnika izbornog procesa).
  3. Promoviranje otvorenih i transparentnih izbora preko razmjene iskustava i informacija u vezi sa izbornim zakonom i procedurama, tehnologijama, administrativnoj praksi i obrazovanju birača.
  4. Promoviranje principa neovisnosti i nepristrasnosti izbornih komisija i njenih članova.
  5. Podizanje nivoa svijesti izbornih zvaničnika za ostvarenje visokog stepena integriteta, sa dobrim osjećajem za javnu službu, poznavanjem rada vezanog za izborne procese i iskustvom u izbornom procesu, i sa odanošću principima demokratskih izbora.
  6. Promoviranje principa ucešća u izbornim procesima od strane građana, političkih kandidata i stranaka, te politički nezavisnih građanskih organizacija.
  7. Unapređenje izvora informacija i istraživanja vezanih za izbore, radi promoviranja povjerenja javnosti u izborni proces i rezultate izbora.
  8. Razvijanje građanskih edukativnih programa za motiviranje većeg ucešća građana na izborima.
 

Informacije o članstvu

Konferencije

Podrška UIZBiH