Home Statut

Statut

E-mail Ispis PDF
Index članka
Statut
Dio I
Dio II
Dio III
Dio IV
Dio V
Dio VI
Dio VII
Dio VIII
Dio IX
Dio X
Dio XI
Sve Stranice

Dio I
Dio II
Dio III
Dio IV
Dio V
Dio VI
Dio VII
Dio VIII
Dio IX
Dio X
Dio XI
Osnovne odredbe
Naziv i sjedište Udruženja
Svrhe, programski ciljevi i aktivnosti Udruženja
Članstvo Udruženja i prava i obaveze članova
Organizacijska struktura Udruženja
Organi Udruženja
Izvori finansiranja
Profesionalni standardi ponašanja
Izgled i oblik pečata
Prestanak rada Udruženja
Konačne odredbe 

Informacije o članstvu

Konferencije

Podrška UIZBiH