Home Sekretarijat

Sekretarijat

E-mail Ispis PDF
Zvjezdana Dragović
 

vd Direktor

Zvjezdana Dragović radi kao v.d. izvršni direktor u uredu UIZBiH Sekretarijata u Sarajevu od 8. januara 2002. godine. Rođena je 13.09.1975. godine u Sarajevu, gdje je apsolvent na Filozofskom fakultetu, odsjek Engleski jezik i književnost. Zvjezdana je prethodno radila kao prevodilac na RTV BIH, u Međunarodnom Crvenom križu (ICRC), IMG-u, USAID Projektu korporativnog upravljanja i poslovnog investiranja, te IFES-u.

Žarko Arđelan

Administrativni asistent

Žarko Arđelan je rođen 05. marta 1980. godine u Sarajevu, Bosna i Hercegovina. Student je Fakulteta političkih nauka Sarajevo, na odsjeku Politologija. Od septembra 2001. godine obavlja poslove Asistenta ureda u Međunarodnoj organizaciji za izborne sisteme iz Washingtona (IFES Washington), a od februara 2002. godine u istoj organizaciji obavlja poslove Program koordinatora. U uredu Udruženja izbornih zvaničnika BiH od marta 2003. godine obavlja poslove Asistenta ureda, a od marta 2005. godine obavlja funkciju Menadžera ureda.

Larisa Avdić
 

Finansijski službenik

Larisa Avdić radi kao finansijski službenik u uredu Sekretarijata UIZBIH u Sarajevu od aprila 2005. godine. Rođena je 02.02.1972. godine u Sarajevu, gdje je diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, odsjek: finansijsko- računovodstveni. Larisa Avdić je u periodu od 1993. godine pa sve do 1998. godine radila kao novinar na Radiju "Stari Grad" i NTV "Hayat". U periodu od 1999. godine pa sve do 2005. godine, radila je na projektima: USAID-a, Price Waterhouse Coopers-a, Evropske komisije te privatnoj kompaniji “Ataco“, na poslovima revizora procesa privatizacije, revizora/ konsultanta, managera logistike, brand-menagera i dugoročnog lokalnog eksperta u okviru projekta tehničke pomoći Statističkom sistemu BiH.

Ernes Jusović

Vozač

Ernes Jusovic je rođen 28.10.1982. godine u Sarajevu, gdje je završio Mješovitu Srednju Elektrotehnicku školu. Pridružio se IFES/UIZBiH Sekretarijatu u septembru 2001. godine, gdje obavlja dužnosti vozača i asistenta.

Anela Čavdar
 Projekt koordinator

Anela Čavdar radi kao program koordinator projekta “Ljudska prava i odgovorna vlast” u uredu UIZBiH Sekretarijata u Sarajevu od 6. januara 2005. godine. Rođena je 07.03.1968. godine u Sarajevu, gdje je stekla diplomu na Mašinskom fakultetu. Anela je prethodno radila kao Programski savjetnik na projektu Demokratska mreža u implementaciji ADF-a i ORT – USAID-a, program koordinator pri World Vision International, pomoćnik direktora u CIP-u.
 

Informacije o članstvu

Konferencije

Podrška UIZBiH