Sample data


"Naš cilj je obezbjeđivanje politički nepristrasnog foruma u Bosni i Hercegovini
u kojem će ljudi i institucije razgovarati i raditi na promociji
demokratskih, otvorenih i transparentnih izbora."

 

 

 

 

Home Uvod

OD OSCE-a DO NEOVISNE NEVLADINE ORGANIZACIJE

E-mail Ispis PDF
Udruženje izbornih zvaničnika u BiH (UIZBIH) je osnovano 1999. godine pod pokroviteljstvom OSCE-a.Početkom 2000. godine UIZBIH je postalo neovisno od OSCE-a. UIZBIH održava bliske poslovne veze sa OSCE-om. Međunarodna fondacija za izborne sisteme (IFES) sa sjedištem u SAD-u osiguravala je stručnu pomoć UIZBIH do marta 2003. Od marta 2003, UIZBiH djeluje kao neovisna nevladina organizacija. 
Sekretarijat UIZBIH se nalazi u Sarajevu i ima šest zaposlenika. UIZBIH je uspostavilo strukturu koja uključuje Upravni odbor (13 članova) i Regionalne odbore (Banja Luka, Tuzla, Sarajevo i Mostar). Upravni odbor i Regionalni odbori su uključeni u planiranje kao i implementaciju aktivnosti. Dva komiteta UIZBIH (Komitet za informisanje i Komitet za obuku/edukaciju) su također uključeni u planiranje i implementaciju aktivnosti.  Sekretarijat UIZBIH provodi sistematske i česte konsultacije sa svim članovima Udruženja (konferencije, seminari i individualne konsultacije ) kako bi nastavili izgradnju aktivne baze članstva.
 

Informacije o članstvu

Konferencije

Podrška UIZBiH