Home Kalendar dešavanja

Kalendar dešavanja

E-mail Ispis PDF
Index članka
Kalendar dešavanja
2012
2011
2010
2009
2008
Sve Stranice

Januar 2013

• Implementacija strateških ciljeva UIZBiH kroz razvijanje prijedloga projekata
• Evaluacija projekta “AGORA - diskusijom do boljeg razumjevanja i većeg uključivanja omladine u javni život“
• Priprema projekta “Jačanje timskog rada i debatnih vještina kod mladih“
• Implementacija projekta „Unapređenje uslova za lično i samostalno glasanje za BH građane sa invaliditetom“
• Implementacija projekta “Jačanje žena i mladih političkih lidera u BiH – uloga žene u javnom i političkom životu“.
• Implementacija projekta „Aktivne žene u političkom i javnom životu u BiH“

Februar 2013

• Implementacija strateških ciljeva UIZBiH kroz razvijanje prijedloga projekata
• Priprema projekta “Jačanje timskog rada i debatnih vještina kod mladih“
• Implementacija projekta „Unapređenje uslova za lično i samostalno glasanje za BH građane sa invaliditetom“
• Implementacija projekta “Jačanje žena i mladih političkih lidera u BiH – uloga žene u javnom i političkom životu“.
• Implementacija projekta „Aktivne žene u političkom i javnom životu u BiH“


Mart 2013

• Implementacija strateških ciljeva UIZBiH kroz razvijanje prijedloga projekata
• Implementacija projekta “Jačanje timskog rada i debatnih vještina kod mladih“
• Implementacija projekta „Unapređenje uslova za lično i samostalno glasanje za BH građane sa invaliditetom“
• Implementacija projekta “Jačanje žena i mladih političkih lidera u BiH – uloga žene u javnom i političkom životu“.
• Implementacija projekta „Aktivne žene u političkom i javnom životu u BiH“

April 2013

• Implementacija strateških ciljeva UIZBiH kroz razvijanje prijedloga projekata
• Implementacija projekta “Jačanje timskog rada i debatnih vještina kod mladih“
• Implementacija projekta „Unapređenje uslova za lično i samostalno glasanje za BH građane sa invaliditetom“
• Implementacija projekta “Jačanje žena i mladih političkih lidera u BiH – uloga žene u javnom i političkom životu“.


Maj 2013 

• Implementacija strateških ciljeva UIZBiH kroz razvijanje prijedloga projekata
• Implementacija projekta “Jačanje timskog rada i debatnih vještina kod mladih“
• Implementacija projekta „Unapređenje uslova za lično i samostalno glasanje za BH građane sa invaliditetom“
• Implementacija projekta “Jačanje žena i mladih političkih lidera u BiH – uloga žene u javnom i političkom životu“.

Juni 2013

• Implementacija strateških ciljeva UIZBiH kroz razvijanje prijedloga projekata
• Implementacija projekta “Jačanje timskog rada i debatnih vještina kod mladih“
• Implementacija projekta „Unapređenje uslova za lično i samostalno glasanje za BH građane sa invaliditetom“
• Implementacija projekta “Jačanje žena i mladih političkih lidera u BiH – uloga žene u javnom i političkom životu“.

Juli 2013

• Implementacija strateških ciljeva UIZBiH kroz razvijanje prijedloga projekata
• Implementacija projekta “Jačanje timskog rada i debatnih vještina kod mladih“
• Implementacija projekta „Unapređenje uslova za lično i samostalno glasanje za BH građane sa invaliditetom“

Avgust 2013

• Implementacija strateških ciljeva UIZBiH kroz razvijanje prijedloga projekata
• Implementacija projekta “Jačanje timskog rada i debatnih vještina kod mladih“
• Implementacija projekta „Unapređenje uslova za lično i samostalno glasanje za BH građane sa invaliditetom“

Septembar 2013

• Implementacija strateških ciljeva UIZBiH kroz razvijanje prijedloga projekata
• Implementacija projekta “Jačanje timskog rada i debatnih vještina kod mladih“
• Implementacija projekta „Unapređenje uslova za lično i samostalno glasanje za BH građane sa invaliditetom“

Oktobar 2013

• Implementacija strateških ciljeva UIZBiH kroz razvijanje prijedloga projekata
• Implementacija projekta “Jačanje timskog rada i debatnih vještina kod mladih“
• Implementacija projekta „Unapređenje uslova za lično i samostalno glasanje za BH građane sa invaliditetom“

Novembar 2013

• Implementacija strateških ciljeva UIZBiH kroz razvijanje prijedloga projekata
• Implementacija projekta “Jačanje timskog rada i debatnih vještina kod mladih“
• Implementacija projekta „Unapređenje uslova za lično i samostalno glasanje za BH građane sa invaliditetom“

Decembar 2013

• Implementacija strateških ciljeva UIZBiH kroz razvijanje prijedloga projekata
• Implementacija projekta “Jačanje timskog rada i debatnih vještina kod mladih“
• Priprema godišnjeg narativnog i finansijskog izvještaja
• Popis stalnih sredstavaAžurirano ( Petak, 08 Veljača 2013 11:58 )  

Informacije o članstvu

Konferencije

Podrška UIZBiH