Home Novosti Poziv za testiranje elektronskog glasanja za osobe sa invaliditetom

Poziv za testiranje elektronskog glasanja za osobe sa invaliditetom

E-mail Ispis PDF

Poziv za testiranje elektronskog glasanja za osobe sa invaliditetom

Glasanje - lično i samostalno - je osnovno pravo u demokratiji. Prema sadašnjem sistemu glasanja u Bosni i Hercegovini (BiH), mnogim biračima sa invaliditetom uskraćeno je to pravo. Oni često moraju otkriti svoj izbor osobi koja im pomaže u obilježavanju glasačkih listića i nisu u mogućnosti glasati u privatnosti. Jednak pristup demokratskom procesu mora uključivati i jednako glasačko pravo za sve građane BiH.
Iz tog razloga, Agencija Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID) je prepoznala potrebu da podrži projekat pod nazivom "Unapređenje uslova za lično i samostalno glasanje za bosanskohercegovačke građane sa invaliditetom", koji implementira Udruženje izbornih zvaničnika u BiH (UIZBiH). Na projektu usko sarađuju Centralna izborna komisija BiH, Udruženje za slijepa i slabovidna lica Kantona Sarajevo, Vijeće organizacija osoba sa invaliditetom Federacije BiH i Koordinacioni odbor invalida Republike Srpske, te "Everyone Counts", međunarodna agencija za izborne sisteme. Ovaj projekat će olakšati učešće BiH birača sa invaliditetom u izbornom procesu.
Tokom implementacije projekta održati će se simulacija elektronskog glasanja i to:
- u Sarajevu, 06.09.2012. godine, u "Međunarodnom centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo" - Centar za razvoj karijere i biznisa, Kemala Kapetanovića 17, od 12:00 do 18:00 sati;
- i u Banja Luci, 07.09.2012. godine u prostoru "Centra za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida", Vojvođanska bb, i to od 12:00 do 18:00 sati.
Čast nam je i zadovoljstvo pozvati Vas na simulaciju glasanja kako biste nam pomogli da odaberemo najbolje načine za osobe sa invaliditetom da glasaju samostalno i lično, te tako u potpunosti iskoriste svoje glasačko pravo.
Nakon simulacije izbora, tokom implementacije projekta će se razviti politike i procedure i dostaviti relevantnim organima, kako bi se omogućilo BH građanima sa invaliditetom da glasaju privatno i samostalno pomoću elektronskih pomagala.

Ažurirano ( Srijeda, 03 Listopad 2012 09:58 )  

Informacije o članstvu

Konferencije

Podrška UIZBiH